ἐπιχωρέω

ἐπιχωρ-έω,
A yield, give way,

τοῖς ἀπιστοῦσι S.Ant.219

, cf. Plb.4.17.8 ; ἐ. τινὶ πρός τι, of things, permit one to do.., Plu.Dem.2 ;

ἐ. τῷ ἐπιγράμματι

to be in accordance with..,

Arist.Mir.844a1

; ἐπί τινος ἐπιχωρεῖ πᾶς καιρός any time will suit, Ruf. ap. Orib.8.24.59.
2 ἐ. τινί τι surrender, concede,

τινὶ ἀρούρας PStrassb.114.1

, cf. Arr.An.1.27.5, Plu.2.422a : c.inf.,

ἐπικεχώρηταί τινι ποιεῖν τι IG22.1012.24

: abs., give one's consent, SIG546B3 (iii B.C.), BCH6.26(Delos, ii B.C.).
3 forgive,

[ἁμαρτήματα] Plu.Alex.45

, cf. 2.482a.
II come towards, join one as an ally, Th.4.107 ;

πρός τινα X.HG2.4.34

.
2 to go against, attack, Id.An.1.2.17.
3 follow after,

προεμβάλλει τοὺς πόδας, καὶ αὐτὸς ἐπιχωρεῖ Paus.9.39.11

.
4 take possession of an in heritance, Leg.Gort.11.6.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • ἐπιχωρῇ — ἐπιχωρέω yield pres subj mp 2nd sg ἐπιχωρέω yield pres ind mp 2nd sg ἐπιχωρέω yield pres subj act 3rd sg ἐπιχωρέω yield pres subj mp 2nd sg ἐπιχωρέω yield pres ind mp 2nd sg ἐπιχωρέω yield pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιχωρεῖ — ἐπιχωρέω yield pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπιχωρέω yield pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) ἐπιχωρέω yield pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) ἐπιχωρέω yield pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιχωρησάντων — ἐπιχωρέω yield aor part act masc/neut gen pl ἐπιχωρέω yield aor imperat act 3rd pl ἐπιχωρέω yield aor part act masc/neut gen pl ἐπιχωρέω yield aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιχωροῦν — ἐπιχωρέω yield pres part act masc voc sg (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres part act masc voc sg (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres part act neut nom/voc/acc sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιχωροῦντα — ἐπιχωρέω yield pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres part act masc acc sg (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres part act neut nom/voc/acc pl (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres part act masc acc sg (attic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιχωρούντων — ἐπιχωρέω yield pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres imperat act 3rd pl (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres part act masc/neut gen pl (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres imperat act 3rd pl (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιχωρήσαντα — ἐπιχωρέω yield aor part act neut nom/voc/acc pl ἐπιχωρέω yield aor part act masc acc sg ἐπιχωρέω yield aor part act neut nom/voc/acc pl ἐπιχωρέω yield aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιχωρήσομεν — ἐπιχωρέω yield aor subj act 1st pl (epic) ἐπιχωρέω yield fut ind act 1st pl ἐπιχωρέω yield aor subj act 1st pl (epic) ἐπιχωρέω yield fut ind act 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιχωρῶ — ἐπιχωρέω yield pres subj act 1st sg (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres ind act 1st sg (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres subj act 1st sg (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπεχώρουν — ἐπιχωρέω yield imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield imperf ind act 1st sg (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἐπιχωρεῖν — ἐπιχωρέω yield pres inf act (attic epic doric) ἐπιχωρέω yield pres inf act (attic epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.